Dzień Babci i Dziadka 2024

Opublikowano: czwartek, 15, luty 2024

 

babciadziadek4      

W dniu 23 stycznia 2024 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka. Dzieci z oddziału przedszkolnego pod batutą dyrygenta zaśpiewały z tej okazji piosenkę pt. „Koncert na sto dwa” oraz wystąpiły z przedstawieniem „Portret dla babci i dziadka”. Najmłodsze dzieci jak co roku wzbudziły entuzjazm wśród gości i wywołały „szeroki” uśmiech na ich twarzach.

Uczniowie klas I-III przedstawili jasełka. Recytacja, tańce pastuszków i aniołów, akompaniament kolędy na rurkach „Bum Bum”, śpiewy dzieci wzruszyły seniorów. Występy przerywane były brawami.

Uroczystość zakończyli uczniowie klas starszych śpiewając kolędy i pastorałki.

W dalszej kolejności babcie i dziadkowie wraz z wnukami uczestniczyli w słodkim poczęstunku.

Czytaj więcej: Dzień Babci i Dziadka 2024

Sukces szóstoklasistów

Opublikowano: czwartek, 15, luty 2024

Nasza szkoła współpracuje z ZZOK w Bełżycach już kolejny rok. W ramach współpracy dzieci pod kierunkiem nauczycieli uczestniczą w działaniach proekologicznych mających na celu dobro naszej planety.

             Uczniowie klasy VI naszej szkoły podjęli się zadania wynikającego z regulaminu konkursu organizowanego przez ZZOK w Bełżycach „Jestem eko- bądź i Ty”. Zadanie polegało na przygotowaniu pracy filmowej o tematyce ekologicznej. Kreatywność naszych uczniów przerosła najśmielsze oczekiwania. Pomysłowość oraz trafność tematu, pozwoliły im osiągnąć wysokie III miejsce w powiecie.

Gratulujemy i życzymy dalszego zapału do pracy oraz sukcesów na miarę Waszych możliwości!

Rekrutacja 2024

Opublikowano: czwartek, 15, luty 2024

REKRUTACJA

do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej

im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej

na rok szkolny 2024/2025

 1. Rodzice dzieci, które pierwszy raz zostaną zapisane do oddziału przedszkolnego składają wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów wymienionych we wniosku w terminie: 19 lutego 2024 do 8 marca 2024 roku
 2. Wniosek należy złożyć w wymaganym terminie w siedzibie szkoły.
 3. Druki wniosku są dostępne w sekretariacie szkoły.
 4. Przypominamy o obowiązku zgłaszania dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
 5. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 815625069 lub w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej, Stara Wieś Druga 56, 23-100 Bychawa.
 6. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego określony przez organ prowadzący dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie.

KONTYNUOWANIE UCZĘSZCZANIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

 1. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają na rok szkolny 2024/2025 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszej placówce.
 2. Druki deklaracji są dostępne w sekretariacie szkoły.
 3. Termin składania deklaracji o kontynuowaniu: od 12.02.2024 do 16.02.2024

REKRUTACJA

do klasy I w Szkole Podstawowej

im. Franciszka Lebiedy

na rok szkolny 2024/2025

 

Informacja dla rodziców dzieci siedmioletnich i  sześcioletnich o zasadach przyjmowania do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

im. Franciszka Lebiedy w roku szkolnym 2023/2024.

 

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

2. Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów wymienionych we wniosku w terminie: od 19 lutego 2024 r. do 08 marca 2024 roku. Wzór wniosku do pobrania w siedzibie szkoły od dnia 19 lutego 2024 r.

3. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 815625069 lub w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej, Stara Wieś Druga 56, 23-100 Bychawa.

 

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

 1. Obwód Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej obejmuje: Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś Druga, Stara Wieś Trzecia.
 2. Obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2024/2025 objęte są dzieci siedmioletnie zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej, które przyjmuje się do szkoły na podstawie zgłoszenia. Wzór zgłoszenia do pobrania w sekretariacie  szkoły. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie: od 12.02.2024 do 16.02.2024 roku.
 3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli dziecko:
 • korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo
 • posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej  o możliwości rozpoczęcia  nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art.168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.

  Czytaj więcej: Rekrutacja 2024

Pokaz grupy "Zaelektryzowani"

Opublikowano: poniedziałek, 12, luty 2024

zaelektryzowani1

19 stycznia br. w naszej szkole odbył się pokaz lubelskiej grupy „Zaelektryzowani”, który miał na celu przybliżyć uczniom tematykę z zakresu dwóch dziedzin nauki: fizyki oraz chemii.

W niezwykle interesujący sposób zostały przedstawione eksperymenty z ciekłym azotem, zabawy z wybuchowym wodorem czy helem. Wszyscy z dużym zaciekawieniem obserwowali prezentowane zjawiska fizyczne i chemiczne, a niektórzy aktywnie wzięli udział w tym wydarzeniu, dzięki czemu mogli bezpośrednio ich doświadczyć. Prowadzącym udało się w umiejętny sposób połączyć elementy edukacyjne i humorystyczne, co spotkało się z entuzjazmem widowni.

Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę, świetnie się przy tym bawiąc, co jest dowodem na to, że nauka chemii i fizyki nie musi być nudna!

Czytaj więcej: Pokaz grupy "Zaelektryzowani"

Rozwijaj Pasje w Bychawskim Centrum Kultury

Opublikowano: poniedziałek, 15, styczeń 2024

Rozwijaj pasje BCK

 

FORMULARZ REKRUTACYJNY DO PROJEKTU

„ROZWIJAJ PASJE W BYCHAWSKIM CENTRUM KULTURY

realizowanego w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2025 roku

I REKRUTACJA – OKRES UDZIAŁU STYCZEŃ / SIERPIEŃ 2024

 

Czytaj więcej: Rozwijaj Pasje w Bychawskim Centrum Kultury