Wydawanie zaświadczeń o wynikach egzaminu ósmoklasisty

Opublikowano: czwartek, 30, lipiec 2020

Wydawanie zaświadczeń z wynikami egzaminu ósmoklasistów odbędzie się w piątek 31.07.2020 o godzinie 8.00 w budynku szkoły 

Zdalne nauczanie

Opublikowano: poniedziałek, 16, marzec 2020

Od 16 marca 2020 nauczyciele naszej szkoły będą prowadzić zajęcia zdalne poprzez sieć internet. Dokładne informacje będą przesyłać  poprzez dziennik LIBRUS. Zwracamy się z serdeczną prośbą do rodziców i uczniów o systematyczne sprawdzanie informacji w systemie dziennika elektronicznego.

Informacja dla rodziców

Opublikowano: środa, 11, marzec 2020

Zawieszenie zajęć w szkole

Decyzją premiera RP, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne młodzieży zajęcia zostają zawieszone od 16 marca do 27 marca 2020r.

 

 

W dniach 12-13 marca 2020 szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym odwołuje wszystkie zajęcia. Prosimy o śledzenie informacji w mediach oraz na stronie szkoły dotyczących ewentualnego dalszego zawieszenia zajęć!

 

 

 

Podstawa prawna:

Zawieszenie zajęć w szkole

Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r poz.69 zpóźniejszymi zmianami)

Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz.649. z późniejszymi zmianami)

 

Informacja

Opublikowano: poniedziałek, 09, marzec 2020

Ważne informacje na temat koronawirusa oraz sposobów ograniczenia ryzyka zakażenia znajdziemy na stronach Ministerstwa Zdrowia oraz Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie pod adresami:

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wiadomosci

https://www.gov.pl/static/code/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie.html

https://wsselublin.pis.gov.pl/

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie koronawirusem zostały sporządzone i umieszczone na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Sanitarnego w Warszawie i są dostępne pod adresem
https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

Narodowy Fundusz Zdrowia uruchomił całodobową infolinię o postępowaniu w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem. Numer infolinii to  800-190-590.
Całodobowy dyżur telefoniczny pod numerem  693 397 185  pełni też  lubelski sanepid.

Apel Prymusa

Opublikowano: piątek, 06, marzec 2020

prym24.JPG

Dnia 26 lutego 2020 r. odbył się w naszej szkole Apel Prymusa. Pani dyrektor Marta Żyśko podsumowała wyniki w nauce i zachowaniu za I półrocze roku szkolnego 2019/20. Wręczyła dyplomy wzorowego ucznia za uzyskanie wysokiej średniej ocen i wzorowe zachowanie następującym uczniom: Kindze Tworek, Agnieszce Smolińskiej, Piotrowi Łaszczowi i Klaudii Sapule. Dla tych, którzy systematycznie uczęszczali na zajęcia lekcyjne były dyplomy za 100 % frekwencję. A trzeba przyznać, że z roku na rok przybywa takich uczniów. W tym półroczu byli to: Piotr Jargiło, Mateusz Blacha, Jakub Kisiewicz, Michał Andrzejczak, Julia Kisiewicz, Amelia Kotuła, Rafał Sadło, Katarzyna Skrzypek, Aleksandra Sirko, Klaudia Sapuła, Kinga Skorek, Agnieszka Smolińska. Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy. Życzymy powodzenia i odnoszenia sukcesów w II półroczu. Uczniów, a szczególnie tych, którym niewiele brakowało do wyróżnienia, zachęcamy do systematycznej pracy. Powodzenia!

 

prym31.JPG