O nas

Opublikowano: środa, 27, czerwiec 2012

            Obecnie szkoła mieści się w budynku wzniesionym w roku 1993, z inicjatywy Pani Dyrektor Bogumiły Sak, Społecznego Komitetu i ówczesnego Inspektora Oświaty Pana Henryka Dudziaka. Wykorzystywany jest też obiekt świętujący jubileusz swojego istnienia. Obok typowych pomieszczeń szkolnych dysponujemy dobrze wyposażoną stołówką, z której korzystają wszyscy uczniowie. Dzieci mają możliwość zrelaksowania się w basenie z kulkami oraz na placu zabaw ufundowanym przez rodziców.

            Staramy się wzbogacać i urozmaicać ofertę edukacyjną szkoły, planując różnorodne formy zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, realizując projekty edukacyjne („Szkoła dla Ciebie”, „Radosna szkoła”, „Indywidualizacja nauczania”, „Pracownia internetowa w szkole”), organizując wycieczki, wyjazdy, wyjścia, spotkania z ciekawymi ludźmi. Poprzez udział w akcjach charytatywnych („Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Góra grosza” i inne) dzieci stają się wrażliwsze na potrzeby innych. Oszczędzając w SKO uczą się przedsiębiorczości i gospodarowania własnymi pieniędzmi.

            Szkoła jest też ośrodkiem życia kulturalnego w środowisku. Przygotowujemy cieszące się coraz większą popularnością uroczystości dla dziadków, rodziców oraz akademie z okazji świąt narodowych wystawiane w kościele. Uczestniczymy też w życiu gminy, prezentując programy artystyczne na dożynkach gminnych, Dniu Samorządowca i Nauczyciela, spotkaniach regionalnych i w bibliotece. Dzięki temu odkrywamy i rozwijamy uzdolnienia i zainteresowania naszych uczniów, którzy odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach. Cieszą zadowalające wyniki sprawdzianu uczniów kończących klasę VI, od kilku lat utrzymują się na wysokim poziomie 7 staninu w 9 stopniowej skali. Nasi uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach matematycznych, ortograficznych (Mistrz Ortografii Powiatu Lubelskiego), plastycznych, ekologicznych i innych. Obserwacja losów absolwentów, wśród których są stypendyści Starosty Lubelskiego i Prezesa Rady Ministrów pozwala stwierdzić, że są oni dobrze przygotowani do dalszego kształcenia. W realizacji zadań wspomagają nas niezawodni rodzice oraz lokalne firmy i instytucje. Grono pedagogiczne to nauczyciele posiadający kwalifikacje do nauczania jednego bądź dwóch lub trzech przedmiotów.

Odsłony: 9356