Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 23_24

Opublikowano: środa, 01, luty 2023

REKRUTACJA

do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej

na rok szkolny 2023/2024

 

 

  1. Rodzice dzieci, które pierwszy raz zostaną zapisane do oddziału przedszkolnego składają wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów wymienionych we wniosku w terminie: od 06 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 roku.
  2. Wniosek należy złożyć w wymaganym terminie w siedzibie szkoły.
  3. Druki wniosku są dostępne w sekretariacie szkoły.
  4. Przypominamy o obowiązku zgłaszania dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
  5. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 815625069 lub w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej, Stara Wieś Druga 56, 23-100 Bychawa.
  6. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego określony przez organ prowadzący dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Bychawie.

KONTYNUOWANIE UCZĘSZCZANIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  1. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają na rok szkolny 2023/2024 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszej placówce.
  2. Druki deklaracji są dostępne w sekretariacie szkoły.
  3. Termin składania deklaracji o kontynuowaniu: od 30.01.2023 do 03.02.2023 roku.