Organizacja pracy szkoły od 4 maja 2021 r.

Opublikowano: piątek, 30, kwiecień 2021

 

  1. Zajęcia w kl. I – III od 4 maja 2021 roku odbywają się zgodnie z harmonogramem prowadzenia zajęć w sposób stacjonarny- w szkole.
  2. Do 14 maja 2021 roku klasy IV-VIII uczą się zdalnie.
  3. Zajęcia w klasach IV – VIII od 17 do 28 maja 2021 roku odbywać się będą w sposób hybrydowy.
  4. Zajęcia świetlicowe odbywają się zgodnie z obowiązującym w szkole harmonogramem.
  5. Dowożenie uczniów do szkoły odbywa się zgodnie z harmonogramem.
  6. W szkole funkcjonuje stołówka.
  7. Zajęcia w szkole odbywają się w reżimie sanitarnym z zachowaniem wytycznych MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych (aktualizacja 4.05.2021 r.).