Zdalne nauczanie_2020

Opublikowano: poniedziałek, 26, październik 2020
Informacja dotycząca organizacji pracy szkoły w dniach 26.10.2020 r.- 08.11.2020 r. Drodzy Uczniowie i Rodzice Od 26 października do 8 listopada 2020 roku zajęcia w klasach IV-VIII będą się odbywały w formie zdalnej. Oddział przedszkolny oraz klasy I-III uczą się w formie stacjonarnej – w szkole. Stołówka pracuje bez zmian. Zajęcia będą prowadzone według obowiązującego od 2 września planu lekcji. Nauczyciele będą pracować rotacyjnie- przez 3 dni ze szkoły i 2 dni z domu (ze względu na słaby zasięg Internetu w niektórych pomieszczeniach szkolnych). Kontakt z nauczycielem przez telefon szkolny- 815625069 lub przez dziennik elektroniczny Librus. Zajęcia online z nauczycielami będą trwały około 30 minut. Pozostały czas lekcji uczeń przeznacza na wykonywanie zadanych ćwiczeń. Zajęcia online będą się odbywały z wykorzystaniem aplikacji Google Meet do czasu uruchomienia aplikacji Microsoft Teams (w razie problemów technicznych proszę o kontakt z wychowawcą lub panem informatykiem). Obecność uczniów będzie sprawdzana na podstawie ich uczestnictwa w zajęciach online. Uczeń, który nie uczestniczy w zajęciach online otrzymuje nieobecność nieusprawiedliwioną. Usprawiedliwianie nieobecności przez rodzica następuje na obowiązujących w szkole zasadach. Zaleca się by uczniowie łączyli się podczas zajęć z wykorzystaniem kamery. Treści i materiały z poszczególnych zajęć nie będą wysyłane poprzez dziennik elektroniczny. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne i rewalidacyjne będą się odbywać online w rzeczywistym czasie wynikającym z planu zajęć. Biblioteka szkolna będzie czynna według obowiązującego harmonogramu. Zamówienia na książki można kierować drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości do p. Ewy Baran. Książkę może odebrać młodsze rodzeństwo lub rodzic w godzinach pracy szkoły. W przypadku problemów ze sprzętem komputerowym lub wystąpienia innych trudnych sytuacji i wątpliwości prosimy na bieżąco kontaktować się z wychowawcami. Jeśli rodzic nie posiada wystarczającej liczby sprzętu komputerowego dla każdego dziecka, może wypożyczyć komputer ze szkoły na zasadzie umowy użyczenia. Po sprzęt potrzebujący rodzice zgłaszają się do szkoły 26.10.2020 r. (poniedziałek). Dzień 2 listopada 2020 roku (poniedziałek) jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych (zajęcia online w tym dniu nie będą się odbywały. Marta Żyśko