Starowiejskie uroczystości

Opublikowano: poniedziałek, 30, październik 2017

22 września 2017 roku Szkoła Podstawowa w Starej Wsi Drugiej, w setną rocznicę swojego istnienia, otrzymała imię Franciszka Lebiedy. Trudności było wiele: organizacja nowego roku szkolnego wprowadzającego reformę oświatową, warunki lokalowe niewystarczające do przygotowania imprezy w budynku i niesprzyjająca aura. Mimo tego, zdaniem uczestników, przedsięwzięcie zrealizowaliśmy zgodnie z założeniami. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w miejscowym kościele, celebrowaną przez księży: Józefa Wróbla- Biskupa Pomocniczego Archidiecezji Lubelskiej i naszego rodaka Stefana Regmunta- Biskupa Seniora Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. W liturgii uczestniczyli również: dziekan bychawski- ksiądz Andrzej Kuś, ksiądz Leszek Żelazny
z Woli Gałęzowskiej, ksiądz Czesław Gołdyn z Dzierążni oraz proboszczowie pracujący dawniej w naszej parafii i szkole: ksiądz Piotr Stańczak i ksiądz Adam Galek. Naszego proboszcza Tadeusza Siwkiewicza wspierał ksiądz Kazimierz Kuśmierz i ksiądz katecheta Krzysztof Pochwatka. Podczas mszy odbyło się poświęcenie sztandaru szkoły, w obecności pocztów sztandarowych szkół, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Starej Wsi.
nadanie imienia 2 20170926 1855260704

Po zakończonej modlitwie nastąpił przemarsz uczestników uroczystości do szkoły, prowadzony przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą „Henryczki” z ZS im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. W tym szczególnym dniu swoją obecnością zaszczycili nas państwo: Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty oraz Anna Koper –starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Lublinie, Andrzej Leńczuk-przedstawiciel Marszałka Województwa Lubelskiego, Renata Gawron – przedstawiciel Lubelskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego, Michał Marciniak – asystent posła do Parlamentu Europejskiego p. Krzysztofa Hetmana, Robert Wójcik- wicestarosta Powiatu Lubelskiego, Wioletta Błaziak –Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Lublinie, Henryk Krajewski- radny Rady Powiatu, Piotr Gęba- radny Rady Powiatu, Grzegorz Szacoń – Komendant Komisariatu Policji w Bychawie, Ryszard Krzyszczak – Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Bychawie, Teodora Zaręba – wójt Gminy Zakrzew, delegacja z Gminy Krynice, do której należy rodzinna miejscowość Patrona, skąd przybyli do nas: Janusz Bałabuch- Wójt Gminy Krynice, Agata Baj- dyrektor Szkoły Podstawowej im. Batalionów Chłopskich w Krynicach, Maria Smoląg- Przewodnicząca Rady Gminy Krynice, Jacek Janus- Radny Gminy Krynice. Władze bychawskie reprezentowali państwo: Janusz Urban – Burmistrz Bychawy, Magdalena Kostruba – zastępca Burmistrza Bychawy, ElżbietaDworak - Skarbnik Gminy Bychawa, Jolanta Cajzer - Sekretarz Gminy Bychawa oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Bychawie. Obecni byli również członkowie rodziny Patrona: p. Aleksander Hałas oraz p. Mirosław Oberda. Niezmiernie miło nam było gościć: p. prof. Mieczysławę Demską- Trębacz z małżonkiem i p. prof. Antoniego Krawczyka oraz absolwentów naszych szkół, a wśród nich: p. Marię Szubartowską z wnuczką, p. Annę Dybalę, p. Halinę Kliszcz, p. Alinę Krawczyk, p. Stanisława Majewskiego, p. Jana Szantykę, p. Jana Sulowskiego, p. Witolda Milanowskiego. Przybyli również dyrektorzy szkół i przedszkoli, dyrektorzy i kierownicy jednostek samorządowych, instytucji i organizacji z Gminy Bychawa, nauczyciele emeryci i nauczyciele, którzy pracowali w naszych szkołach na czele z Panią dyrektor Bogumiłą Sak i panią dyrektor Marią Michalską.

            Punktem kulminacyjnym uroczystości było przekazanie sztandaru przez poczet sztandarowy Urzędu Miejskiego w Bychawie dyrektorowi szkoły, a następnie wręczenie go pocztowi sztandarowemu uczniów Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej. Potem nastąpił uroczysty moment ślubowania uczniów na sztandar szkoły i pierwsze publiczne odśpiewanie hymnu (słowa p. G. Rakuś, muzyka p. B. Kulesza).Przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, duchowieństwa, rodziny Patrona, absolwentów, społeczności lokalnej i szkolnej, emerytowani dyrektorzy szkoły, wbili w drzewiec sztandaru symboliczne, pamiątkowe gwoździe. Ostatniego gwoździa przybiła pani dyrektor Marta Żyśko. Następnie dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej nadanie imienia Franciszka Lebiedy Szkole Podstawowej w Starej Wsi Drugiej w setną rocznicę jej powstania. Poświęcił ją ksiądz biskup Stefan Regmunt, a odsłoniły panie: Teresa Misiuk –LKO, Eugenia Sowa- emerytowana nauczycielka i Grażyna Rakuś- przedstawicielka Rady Pedagogicznej. Po części oficjalnej uczniowie zaprezentowali okolicznościowy program artystyczny przygotowany przez panie: R. Wawrzyńczyk-Smerdel, E. Baran, M. Korpysę, wzbogacony tańcami, których uczyły panie: B. Kulesza (polonez), M. Kotarska-Sędłak i K. Dalmata (zumba). Konferansjerkami były panie: E. Baran i K. Dalmata. Za dekorację odpowiadały panie: Joanna Łukasik-Tworek i Karolina Kostrzewska. Nasz absolwent, praktykant Kamil Tylus wzorowo przygotował poczet sztandarowy do pełnienia jego funkcji.

            Nadszedł moment, w którym głos zabrali goście. Z gratulacjami, wyrazami uznania i życzeniami zwrócili się do nas przedstawiciele władz, instytucji, absolwentów, składając na ręce dyrektora pamiątkowe dyplomy, listy, medale i upominki. Wszyscy obecni mieli możliwość obejrzenia wystaw obrazów i reprodukcji obrazów Patrona, pamiątek z zesłania oraz zdjęć z różnych okresów życia Franciszka Lebiedy. Przygotowaliśmy również ekspozycję fotografii z przeszłości starowiejskich szkół i dokumentów potwierdzających funkcjonowanie placówki od 1 września 1917 roku. Na zakończenie odbył się uroczysty obiad i występ zespołu Inpero.

Czas wyrazić wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji uroczystości. Dziękujemy:

 • Burmistrzowi Bychawy panu Januszowi Urbanowi i Radzie Miejskiej w Bychawie na czele z Przewodniczącym panem Grzegorzem Szaconiem za ufundowanie sztandaru i sfinansowanie naszej publikacji pt. „Ocalić od zapomnienia’. Dziękujemy za bardzo potrzebny uczniom i nauczycielom prezent- tablicę interaktywną,
 • za wydanie naszej publikacji i pomoc niedoświadczonym autorkom- wydawcy panu Andrzejowi Szczerbickiemu,
 • autorom wspomnień z przeszłości szkół: A. Krawczyk, M. Zawiślak, B. Sak, J. Łukasik-Tworek, G. Frant, K. Frant (Rakuś), E. Sochackiej, uczennicy K. Tworek, H. Nyce, J. Szantyce, J. Tworkowi, M. Sakowi, a szczególnie p. prof. A. Krawczykowi i B. Mrozowi- za ubarwienie monotonnego ciągu, faktów, liczb, nazwisk i wydarzeń swoimi osobistymi relacjami i refleksjami,
 • Radzie Rodziców za ufundowanie Patronowi nowego nagrobka na cmentarzu w Dzierążni.
 • panu profesorowi Antoniemu Krawczykowi za niezłomną wiarę w prawość osoby Patrona i utwierdzanie nas w tym przekonaniu,
 • naszemu Proboszczowi i księdzu Kazimierzowi Kuśmierzowi za wsparcie materialne i duchowe, a księżom Biskupom i kapłanom za modlitwę i obecność wśród nas w tak ważnym momencie,
 • przedstawicielom rodziny Franciszka Lebiedy za przekazanie obrazu, pamiątek oraz informacji dotyczących życia Patrona, a także wójtowi Gminy Krynice za kopię obrazu namalowanego przez Franciszka Lebiedę,
 • panu Mirosławowi Teresze za ofiarowanie szkole obrazów autorstwa Franciszka Lebiedy oraz pani Joannie Atras za wypożyczenie obrazów,
 • orkiestrze dętej „Henryczki” z Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Antoniego Kwiatkowskiego w Bychawie na ręce kapelmistrza pana Dariusza Lewandowskiego,
 • fotografowi panu Mariuszowi Kimakowi za wykonanie zdjęć upamiętniających       uroczystość,
 • naszym absolwentom: Marysi Kudła za udział w części artystycznej oraz Rafałowi Rozwałce za występ z zespołem Inpero,
 • wszystkim instytucjom i osobom prywatnym za pomoc w organizacji naszej uroczystości,
 • naszym strażakom za okazaną pomoc,
 • pocztom sztandarowym za obecność,
 • darczyńcom za przekazane upominki,
 • niezawodnym rodzicom, dzieciom, nauczycielom i pracownikom szkoły, za przygotowanie uroczystości.

Szczególne podziękowania kierujemy do naszych sponsorów, do których należą:

 • „Madrat” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Władysław i Marcin Dąbscy Stara Wieś Pierwsza 62A,
 • Car Gaz S. C. Magdalena Grodzińska-Mazurek, Sławomir Mazurek ul. Sienkiewicza 12 Bychawa,
 • Bank PKOBP Oddział w Bychawie,
 • Wytwarzanie Wyrobów Gumowych Rakuś Zbigniew Stara Wieś Pierwsza 80,
 • Wytwarzanie Artykułów z Gumy Edward Rachwał Stara Wieś Druga 24,
 • „Mega” S.C. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Edward Skrzypek i Janina Skrzypek,
 • Piekarnia „Emark” S.C. Grażyna i Marek Juryccy Stara Wieś Pierwsza 68,
 • Ksiądz proboszcz Tadeusz Siwkiewicz,
 • Ksiądz Adam Galek,
 • Iwona Pietrzak Kwiaciarnia Bychawa
 • Sklep „Bazarek” ul. Armii Krajowej 1 Bychawa,
 • „PRO-AGRO” Jan Rząd S.J. Gałęzów 160,
 • Państwo Anna i Artur Chrzanowscy,
 • Pan Henryk Krajewski,
 • Pan Bogdan Tylus,
 • Sklep Spożywczo - Przemysłowy Tomasz Rozwałka Stara Wieś Pierwsza,
 • Państwo Renata i Krzysztof Skoczylasowie,
 • Państwo Henryka i Edward Taubowie,
 • Pani Małgorzata Pawełczak sołtys Starej Wsi Drugiej
 • Lenart Wiesław Hurtownia Elektryczna ul. Piłsudskiego 41 a, Bychawa,
 • Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Bychawie,
 • Pan Kazimierz Żyśko,
 • Pan Szymon Sędłak,
 • Pan Jan Tworek,
 • Rejonowy Bank Spółdzielczy ul. Piłsudskiego 37, Bychawa,
 • Mariusz Kimak FOTO-LIDER Świdnik,
 • Paweł Augustynowicz „TERMAL”ul. Piłsudskiego 33 Bychawa,
 • Sklep Familijny Dariusz Kurek Stara Wieś Druga 59A,
 • Państwo Magdalena i Marcin Babulowie,
 • Pan Ląd Wiesław,
 • Wulkanizacja Dudka Stara Wieś Pierwsza,
 • PHU Zbigniew Tylus, Bychawa,
 • GS Samopomoc Chłopska w Bychawie.

                                                             Marta Żyśko, Grażyna Rakuś