Lubimy pomagać!

Opublikowano: czwartek, 08, czerwiec 2017

We wrześniu 2016 r. w Szkole Podstawowej w Starej Wsi Drugiej rozpoczęło swoją działalność Szkolne Koło Wolontariatu. Do koła należy 17 młodych wolontariuszy, którzy z wielkim zaangażowaniem włączają się w różnorodne działania na rzecz potrzebujących.

Mimo że SKW działa dopiero od kilku miesięcy, udało nam się już zrobić wiele dobrego. W październiku przystąpiliśmy do akcji charytatywnej Szkoło Pomóż i Ty, w ramach której nasi wolontariusze sprzedawali cegiełki. Wspomogliśmy również bychawski Caritas przekazując ponad 80 kg żywności zgromadzonej podczas zbiórki Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Jak co roku braliśmy również udział w akcji Góra Grosza, a zebrane fundusze przekazaliśmy na konto fundacji Nasz Dom. 

Nieco inaczej przebiegała pomoc choremu Franiowi. Wymagała ona od wolontariuszy znacznie większego zaangażowania, ale jak się okazało, dała im wiele radości i satysfakcji. Oprócz zorganizowania zbiórki ozdób wielkanocnych, uczniowie sami wykonali szereg świątecznych drobiazgów. Wszystkie rękodzieła zostały przekazane na kiermasz, który odbył się 16 marca w Lublinie podczas koncertu charytatywnego. Dochód ze sprzedaży został przeznaczony na leczenie chłopca.

Inicjatywą, którą ostatnio podjęło SKW było przystąpienie do akcji Twój Dar Serca dla Hospicjum. W ramach przedsięwzięcia zorganizowana została dyskoteka, podczas której uczniowie przygotowali mini-kiermasz ciasteczek i innych słodkości. Można powiedzieć, że udało się połączyć przyjemne z pożytecznym. Wolontariusze oraz ich koledzy bawili się doskonale, gromadząc podczas imprezy oraz trzytygodniowej zbiórki ponad 420 złotych.

Cieszy fakt, iż wszyscy członkowie są pełni zapału do pracy i do bezinteresownego pomagania innym. Mamy zatem nadzieję, że nasze koło będzie się nadal prężnie rozwijało niosąc pomoc potrzebującym.

Katarzyna Dalmata               

opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu