Ratujemy i uczymy ratować

Opublikowano: poniedziałek, 14, listopad 2011

Już trzeci rok realizujemy program profilaktyczny „Ratujemy i uczymy ratować”. Jego głównym celem jest uczenie właściwych postaw i zachowań w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.

Czytaj więcej: Ratujemy i uczymy ratować