Ratujemy i uczymy ratować

Opublikowano: poniedziałek, 14, listopad 2011

Już trzeci rok realizujemy program profilaktyczny „Ratujemy i uczymy ratować”. Jego głównym celem jest uczenie właściwych postaw i zachowań w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu.

Materiały szkoleniowe i sprzęt (5 fantomów) oraz kusy dla nauczycieli zawdzięczamy Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Panie J. Łukasik-Tworek i R. Wawrzyńczyk-Smerdel przeszkoliły najpierw w zakresie udzielania pierwszej pomocy radę pedagogiczną. Wszyscy nauczyciele co najmniej raz w semestrze przeprowadzają takie zajęcia ze swoimi uczniami.

 W bieżącym roku szkolnym panie koordynujące realizację programu zapoznały z nim rodziców w czasie śródokresowej wywiadówki odbytej dnia 16.11.2011, wyświetlając film instruktażowy a następnie przeprowadzając ćwiczenia praktyczne z udziałem rodziców. W najbliższych dniach odbędą się kolejne zajęcia we wszystkich klasach.

 

Odsłony: 1082