WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE DLA UCZNIÓW W STAREJ WSI DRUGIEJ

Opublikowano: piątek, 11, kwiecień 2014

Pomoc pedagogiczno – psychologiczna. To ostatnimi czasy bardzo popularne stwierdzenie, które pojawia się w szkolnictwie, bo każda placówka oświatowa powinna zapewnić swoim podopiecznym pomoc pedagoga, psychologa, logopedy. Pojawia się tylko jedno, podstawowe pytanie: skąd wziąć na to środki finansowe? Ich brak powoduje, że często na tym twierdzeniu pomoc, która jeszcze nie została rozpoczęta, kończy się.

Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Starej Wsi Drugiej, chcąc zapewnić swoim uczniom jak najbardziej profesjonalną opiekę i zaspokoić ich potrzeby, postanowili zorganizować spotkanie z psychologiem, które służyłoby realizacji pomocy pedagogiczno – psychologicznej. Ponieważ (jak wiadomo) w żadnym szkolnym budżecie nie ma na to środków finansowych, postanowiliśmy rozwiązać ten problem w inny sposób.

Nasze małe środowisko lokalne jest chętne i otwarte na nowe pomysły i kontakty. Dlatego też w bieżącym roku szkolnym wystąpiliśmy z prośbą o współpracę do Wyższej Szkoły Ekonomii i Innowacji, znajdującej się w Lublinie. Jednym z zamierzeń na obecny  rok szkolny było zorganizowanie dla naszych uczniów, raz w semestrze, profesjonalnych warsztatów psychologicznych, a ponieważ nie mamy psychologa, postanowiliśmy zwrócić się o pomoc do wyżej wymienionej placówki. Nasza prośba spotkała się z pozytywny odzewem, dzięki czemu 13 I 2014r. odbyło się pierwsze spotkanie. W naszych skromnych progach mieliśmy zaszczyt gościć Pana dr Wiesława Poleszaka – psychologa, który na co dzień jest pracownikiem naukowym w Zakładzie Psychoprofilaktyki i Pomocy Psychologicznej na WSEI. Pan doktor wygłosił prelekcję dla uczniów klas III – VI na temat: „Zagrożenia związane z Internetem”. Jego wiedza teoretyczna i doświadczenie psychologiczne, ujęte w prosty przekaz słowny, pozwoliły uczniom na zdobycie nowych doświadczeń. Po 45 minutowym spotkaniu z Panem psychologiem dzieci z klas III – IV wróciły do swoich zajęć, a na klasy V – VI czekała niespodzianka. Były to warsztaty psychologiczne przygotowane przez studentki V roku psychologii. Kinga Różalska, Aleksandra Galek i Patrycja Lasocha przygotowały i poprowadziły zajęcia na temat: „Jak radzić sobie ze stresem?” Uczestnicy warsztatów rozmawiali o objawach stresu, sytuacjach ich stresujących oraz zastanawiali się, jak sobie z nimi  radzić . Czas przeznaczony na ten blok zagadnień upłynął  bardzo szybko, ale co najważniejsze, uczestnicy warsztatów wzbogaceni zostali w nową, przydatną w rzeczywistości szkolnej- wiedzę.

W tym miejscu pragnę w imieniu Pani Dyrektor i całego grona pedagogicznego podziękować Panu dr Wiesławowi Poleszakowi i studentkom V roku psychologii za przybycie do naszej szkoły i poświęcony nam czas. Mamy nadzieję, że jest to miły początek dłuższej współpracy.

                                                                                                                                  Elżbieta Sobaszek

Odsłony: 1556