Informacje dla rodziców

Na tej stronie będziemy informować Rodziców o sprawach związanych ze Szkołą.

Sprawdzian klasy VI od 2015 r.

Na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej http://www.cke.edu.pl/, dostępne są informacje o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015. Zwracamy się z prośbą do rodziców i uczniów o zapoznanie się ze zmianami oraz przykładowymi zadaniami dostępnymi w informatorze.

Na portalu telewizyjnym Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (OKE) http://www.okekrakow.tv/index.php/sprawdzian-od-2014-2015 oraz kanale YouTube, są dostępne filmy o sprawdziania od 2015r.

 

 

DRODZY RODZICE

ZACHĘCAMY DO WYRAŻANIA OPINII NA TEMAT SZKOŁY: USTNIE DYREKTOROWI SZKOŁY LUB WYCHOWAWCOM ALBO PISEMNIE ANONIMOWO DO SKRZYNKI OPINII RODZICIELSKICH.

STOSUNEK RODZICÓW DO OCEN SZKOLNYCH

W każdym roku nauczyciele naszej szkoły dokonują ewaluacji jej działalnościw określonych obszarach. Przedmiotem prac zespołu nauczycieli klas starszych były wymagania z obszaru : "Procesy zachodzące w szkole mają charakter zorganizowany". Aby uzyskać rzetelne dane do analiz, zapytano (w pisemnej, anonimowej ankiecie) uczniów o różne aspekty oceniania. Odpowiedzi dzieci zmusiły pedagogów do przemyślenia sposobów oceniania, ale też skłoniły do refleksji nad rodzicielskimi reakcjami na szkolne osiągnięcia pociech. 

Otóż niektórzy z naszych podopiecznych stwierdzili, że wg. rodziców ze stopnie to problem dzieci, a nie ich opiekunów, dobre- to uczniowski obowiązek!!! Nikogo nie trzeba przekonywać, że taka postawa działa demotywująco na młodego człowieka. Jak mówić do dzicka, aby je zachęcić do pracy? To trudne pytanie. Nie ma jednolitej  recepty na sukces, bo każdy uczeń jest indywidualnością i wymaga innego podejścia. Rodzicom dedykujemy poniższe rozważania i prosimy o refleksję.

Czytaj więcej: STOSUNEK RODZICÓW DO OCEN SZKOLNYCH