rekrutacja_przedszkole_2020

REKRUTACJA

do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej

im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej

na rok szkolny 2020/2021

  1. Rodzice dzieci, które pierwszy raz zostaną zapisane do oddziału przedszkolnego składają wniosek o przyjęcie wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów wymienionych we wniosku w terminie: 
  2. Wniosek należy złożyć w wymaganym terminie w siedzibie szkoły.
  3. Druki wniosku są dostępne w sekretariacie szkoły.
  4. Przypominamy o obowiązku zgłaszania dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne.
  5. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 815625069 lub w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej, Stara Wieś Druga 56, 23-100 Bychawa.
  6. Szczegółowy harmonogram postępowania rekrutacyjnego określony przez organ prowadzący dostępny jest na stronie internetowej szkoły.

KONTYNUOWANIE UCZĘSZCZANIA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

  1. Rodzice dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego składają na rok szkolny 2020/2021 deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w naszej placówce.
  2. Druki deklaracji są dostępne w sekretariacie szkoły.
  3. Termin składania deklaracji o kontynuowaniu: 03.02.2020-07.02.2020