DRODZY RODZICE

ZACHĘCAMY DO WYRAŻANIA OPINII NA TEMAT SZKOŁY: USTNIE DYREKTOROWI SZKOŁY LUB WYCHOWAWCOM ALBO PISEMNIE ANONIMOWO DO SKRZYNKI OPINII RODZICIELSKICH.