Kalendarz roku szkolnego 2019_2020

Opublikowano: wtorek, 16, październik 2018

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

1

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020

02.09.2019 r. godz. 900

2

I zebranie rodziców

19.09.2019 r. godz. 1600

3

Zebranie Rady Pedagogicznej

13.09.2019r. godz. 1500

4

Zebranie Rady Pedagogicznej

13.11.2019r. godz. 1300

5

II zebranie rodziców – informacja o ocenach i zachowaniu

14.11.2019r. godz. 1600

6

Zabawa Andrzejkowa

28.11.2019r. godz. 1600

7

Spotkanie opłatkowe

20.12.2019r.

8

Zimowa przerwa świąteczna

23-31.12.2019r.

9

Informacja o grożących ocenach niedostatecznych

do 20.12.2019r.

10

Zabawa choinkowa

Do uzg..2020r.

11

Termin wystawiania ocen

Do 27.01.2020r.

12

Zakończenie I semestru

31.01.2020r.

13

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych śródrocznych ocenach.

do 10.01.2020r.

14

Ferie zimowe

13-26.01.2020r.

15

Śródroczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

29.01.2020r. godz. 1300

16

III zebranie rodziców

04.02.2020r. godz. 1600

17

Rada pedagogiczna podsumowująca

05.02.2020r. godz. 1300

18

Zebranie analityczne Rady Pedagogicznej

15.04.2020r. godz. 1300

19

IV zebranie rodziców

16.04.2020r. godz. 1600

20 

Egzamin ósmoklasisty

język polski – 21.04. 2020

godz. 9:00 - 120 min.

matematyka – 22.04.2020

godz. 9:00 - 100 min.

język angielski – 23.04.20

godz. 9:00 - 120 min.

 21

Wiosenna przerwa świąteczna

09-14.04. 2020r.

22 

Informacja o grożących ocenach niedostatecznych

do 18.05.2020r.

23 

Festyn Rodzinny

01. 06.2020r.

24 

Termin wystawiania ocen

do 10.06.2020r.

25 

Poinformowanie uczniów i ich rodziców o przewidywanych  ocenach klasyfikacyjnych

do 03.06.2020r.

26 

Roczne klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej.

17.06.2020r. godz. 1300

27 

Rada Pedagogiczna podsumowująca

03.07.2019r. godz. 1000

28 

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

26.06.2020r.

29 

Ferie letnie

27.06-31.08.2020r.

30 

Egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

26-31.08.2020r.

31 

Rada Pedagogiczna

27.08.2020r. godz. 1000

32 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

01.09.2020r. godz. 900

33 

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (8 dni)

31.10.2019, 21-23.04.20r., 30.04.2020r., 04.05.2020r., 08.05.2020r., 12.06.2020r.

Odsłony: 460