Kalendarz uroczystości szkolnych 2018-2019

Opublikowano: wtorek, 16, październik 2018

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STAREJ WSI DRUGIEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Lp. Zadania Forma realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji
1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 Spotkanie z uczniami i rodzicami. M. Żyśko wrzesień
2. Wybory do Samorządu Uczniowskiego Kampania wyborcza kandydatów do SK i SU. Opiekun Samorządu Uczniowskiego wrzesień
3 Szkolna msza święta w I rocznicę nadania imienia szkole połączona z dniem św Stanisława Kostki patrona dzieci i młodzieży.

Msza święta na terenie szkoły.

Wspólne ognisko.

Złożenie wieńca na grobie Patrona (wyjazd delegacji do Dzierążni)

Dyrektor, ks. K. Pochwatka obsługa szkolna 18 września
4. Europejski Dzień Języków Filmy edukacyjne, pogadanki, quizy, wystawa prac na temat krajów anglojęzycznych K. Dalmata 26 września
5 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia Schematy mnożenia pamięciowego, tabliczkowe schody, egzamin z tabliczki mnożenia, quizy i łamigłówki matematyczne.

B. Balwierz

M. Korpysa

24-28 września
6. Sprzątanie świata Prace społecznie użyteczne Wychowawcy klas wrzesień
7. Święto Papieskie Montaż słowno-muzyczny poświęcony pamięci świętego Jana Pawła II Ks. K.. Pochwatka 16 października
8. Pasowanie pierwszaków na uczniów Akademia szkolna z udziałem rodziców pierwszoklasistów R. Wawrzyńczyk-Smerdel

Październik/

listopad

9. Święto Niepodległości

Akademia w kościele dla społeczności lokalnej

Dekoracja domów flagami narodowymi.

E. Baran

B. Kulesza

listopad
10. Szkolne andrzejki Dyskoteka szkolna, wróżby

Samorząd Uczniowski. wychowawca kl V

E. Baran

listopad
11. I ty możesz zostać świętym Mikołajem Szkolne mikołajki Rada Rodziców grudzień
12 Pomóż dzieciom przetrwać zimę. Udział społeczności szkolnej i lokalnej w akcji organizowanej przez Radio Lublin. Opiekun SU, zarząd SU SKW, RR grudzień
13. Udział w Spotkaniach Regionalnych w BCK Wg tematyki ustalonej przez BTR G. Rakuś listopad
14. Spotkanie opłatkowe społeczności szkolnej z zaproszonymi gośćmi. Uroczyste spotkanie całej szkoły. Dzielenie się opłatkiem, jasełka. Dyrektor, ks. K. Pochwatka, B. Kulesza grudzień
15. Jasełka Przedstawienie jasełek dla społeczności lokalnej w kościele parafialnym Ks. K. Pochwatka, B. Kulesza (klasy IV-VII) styczeń
16. Dzień Babci i Dziadka Uroczyste spotkanie wnucząt i dziadków przy herbatce- przedstawienia, upominki dla dziadków.

Nauczyciele klas 0-III

styczeń
17. Zabawa choinkowa Impreza ogólnoszkolna z udziałem rodziców i społeczności lokalnej – zabawa, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski

Styczeń/luty

18. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych Apel szkolny. Ewa Baran 1 marca
19. Powitanie wiosny – Dzień Samorządności Przejęcie władzy w szkole przez SU Wychowawcy klas, Dyrektor marzec
20. Dzień kreatywności Pokazy, doświadczenia, projekty B. Balwierz, A. Piechocka, M. Korpysa kwiecień
21. Dzień Ziemi Zbiórka makulatury w szkole i środowisku lokalnym

Wychowawcy

kwiecień
22. Święto Konstytucji 3-go Maja Uroczysta akademia w szkole

G. Rakuś

B. Kulesza

maj
23. Festyn rodzinny Przedstawienia, gry, zabawy, rozgrywki. Dyrektor, nauczyciele, Rada Rodziców 10 czerwca
24. Tydzień turystyki rowerowej Rajdy śladami walki o Niepodległą Nauczyciele klas IV-VIII czerwiec
25. Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019. Akademia, wręczenie świadectw. Dyrektor czerwiec

Za oprawę muzyczną odpowiedzialny jest nauczyciel muzyki.

Odsłony: 211