Rekrutacja do klasy I 2023_24

Opublikowano: środa, 01, luty 2023

REKRUTACJA

do klasy I w Szkole Podstawowej

im. Franciszka Lebiedy

na rok szkolny 2023/2024

Informacja dla rodziców dzieci siedmioletnich i  sześcioletnich o zasadach przyjmowania do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej

im. Franciszka Lebiedy w roku szkolnym 2023/2024.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły

1. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

2. Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły składają wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej wraz z dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia spełniania kryteriów wymienionych we wniosku w terminie: od 06 lutego 2023 r. do 24 lutego 2023 roku. Wzór wniosku do pobrania w siedzibie szkoły od dnia 06 lutego 2023 r.

3. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu 815625069 lub w siedzibie Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej, Stara Wieś Druga 56, 23-100 Bychawa.

Dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły

  1. Obwód Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej obejmuje: Stara Wieś Pierwsza, Stara Wieś Druga, Stara Wieś Trzecia.
  2. Obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2023/2024 objęte są dzieci siedmioletnie zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej, które przyjmuje się do szkoły na podstawie zgłoszenia. Wzór zgłoszenia do pobrania w sekretariacie  szkoły. Zgłoszenia przyjmowane są w terminie: od 30.01.2023 do 03.02.2023 roku.
  3. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli dziecko:
  • korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo
  • posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej  o możliwości rozpoczęcia  nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art.168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Kryteria rekrutacji są uregulowane uchwałą Nr XXVI/171/2017 Rady Miejskiej w Bychawie.