Konkurs z okazji 4 rocznicy nadania szkole imienia

Opublikowano: poniedziałek, 13, wrzesień 2021

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 4-8 naszej szkoły

do udziału w szkolnym konkursie

z okazji 4 rocznicy nadania naszej szkole imienia Franciszka Lebiedy

 

 

 

REGULAMIN KONKURU

Cele konkursu:

 • przybliżenie sylwetki Patrona,
 • rozbudzanie zainteresowań historią „małej ojczyzny”,
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji w różnych źródłach,
 • rozwijanie kompetencji językowych oraz umiejętności plastycznych i komputerowych.

Zasady przebiegu konkursu:

 1. Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII.
 2. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu w formie plastycznej profilu sylwetki Patrona na Facebooku.
 3. Konkurs organizowany jest w kategorii indywidualnej.
  1. Praca w formacie minimum A3 powinna zawierać elementy tekstowe i graficzne (ilustracje, zdjęcia, rysunki).
 4. Plakat musi zawierać:
 • zdjęcie profilowe,
 • zdjęcie w tle,
 • podstawowe informacje (zgodnie z dołączonym wzorem),
 • minimum dwa zdjęcia/rysunki obrazów,
 • minimum czterech znajomych (można ich narysować lub napisać ich imiona
  i nazwiska),
 • cztery najważniejsze wydarzenia z życia Patrona w formie postów umieszczonych na tablicy.
 1. Komisja konkursowa oceniając prace uczniów weźmie pod uwagę następujące kryteria:
 • spełnienie w/w warunków,
 • zgodność pracy z tematem,
 • właściwy wybór najistotniejszych informacji nt. Patrona,
 • zgodność przedstawionych faktów z biografią F. Lebiedy,
 • pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu,
 • samodzielność wykonania,
 • estetykę i technikę wykonania pracy.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest oddanie plakatu do dnia 17 września 2021r. organizatorom konkursu (p. Ewa Baran, p. Katarzyna Dalmata).

Najlepsze prace zostaną wyróżnione dyplomami, nagrodami oraz oceną celującą z historii.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!!!

 

wzór podstawowych informacji