Informacja dla rodziców

Opublikowano: środa, 11, marzec 2020

Zawieszenie zajęć w szkole

Decyzją premiera RP, ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne młodzieży zajęcia zostają zawieszone od 16 marca do 27 marca 2020r.

 

 

W dniach 12-13 marca 2020 szkoła w porozumieniu z organem prowadzącym odwołuje wszystkie zajęcia. Prosimy o śledzenie informacji w mediach oraz na stronie szkoły dotyczących ewentualnego dalszego zawieszenia zajęć!

 

 

 

Podstawa prawna:

Zawieszenie zajęć w szkole

Rozporządzenie MEN i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r poz.69 zpóźniejszymi zmianami)

Rozporządzenie MEN z dnia 17 marca 2017r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2017r. poz.649. z późniejszymi zmianami)