W starowiejskiej bibliotece…

Opublikowano: poniedziałek, 09, grudzień 2019

wbibliotece.jpg

Wszystkim wiadomo, że Burmistrz Bychawy Pan Janusz Urban jest historykiem i zanim objął pełnione obecnie stanowisko, był nauczycielem. W tej roli Pan Burmistrz wystąpił 14 listopada 2019 roku w filii Biblioteki Publicznej w Starej Wsi i poprowadził zajęcia z uczniami klas IV-VIII naszej szkoły na temat unii lubelskiej w 450. rocznicę jej podpisania. Historyczna gawęda bardzo wszystkich zainteresowała. Uczniowie klas starszych, znający ten temat z lekcji historii, poszerzyli wiadomości, młodsi z zainteresowaniem wysłuchali opowieści o tym, co wydarzyło się przed laty.A przyznać trzeba, że Pan Urban jest mówcą doskonałym, który potrafi zaciekawić, utrzymać uwagę słuchaczy i zachęcić do dialogu.

 

To była piękna lekcja historii, dostarczająca informacji na temat przyczyn, skutków i znaczenia unii, wzbogacona prezentacją wystawy objazdowej „Litwa-Polska”, przygotowanej przezPowiatową Bibliotekę Publiczną w Lublinie, sprowadzonej do Starej Wsi przez pracownicę starowiejskiej biblioteki, Panią Ewę Nieściór.

Organizacja spotkania uczniów z Panem Burmistrzem to kolejne działanie Pani Ewy, która bardzo chętnie i twórczo współpracuje z naszą szkołą. Pamiętamy Panią Nieściór, która wcieliła się w postać Marii Konopnickiej podczas tegorocznej edycji Narodowego Czytania, byliśmy dumni z naszych uczennic biorących udział w „Daniu dla Mola”dziękiinspiracji Pani Ewy, wiemy o licznych zajęciach i warsztatach organizowanych dla dzieci i młodzieży szkolnej w bibliotece w ciągu roku szkolnego, a także w czasie wakacji. Z radością obserwujemy, że biblioteka jest miejscem atrakcyjnym dla naszych uczniów, którzy chodzą tam nie tylko po książki. Mają możliwość rozwijania zainteresowań i uzdolnień, poznawania ciekawych ludzi i kulturalnego spędzania wolnego czasu.

Dziękujemy, Pani Ewo, za wspieranie nas w działalności wychowawczej. Dziękujemy, Panie Burmistrzu, że podzielił się Pan swoją wiedzą z uczniami starowiejskiej szkoły.

Obecni na spotkaniu nauczyciele SP

im. F. Lebiedy w Starej Wsi Drugiej