Ślubowania nadszedł czas…

Opublikowano: czwartek, 21, listopad 2019

Pierwszoklasiści są już pełnoprawnymi uczniami. W obecności wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców pierwszoklasistów, 6 listopada 2019 roku odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia.

Zanim pierwszoklasiści zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej przedstawili to, czego się już nauczyli. Gotowi, odświętnie ubrani przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności.

Doniosłym momentem uroczystości był akt ślubowania pierwszoklasistów.

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy urosnę. Będę starał się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom” - takie przyrzeczenie składali pierwszoklasiści. Czerwonym ołówkiem aktu pasowania dokonała pani dyrektor - Marta Żyśko. Tym samym pierwszaki zostały włączone do społeczności uczniowskiej.

Po uroczystym ślubowaniu koleżanki i koledzy z oddziału przedszkolnego i klas starszych wręczyli pierwszakom drobne upominki. Na zakończenie przybyli goście i pierwszaki – zostali zaproszeni na słodki poczęstunek – tort i herbatkę.