Konkurs "Stroik wielkanocny"

Opublikowano: wtorek, 12, marzec 2019

Szkoła Podstawowa im. F. Lebiedy w Starej Wsi Drugiej  zaprasza uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie plastycznym
„ Stroik wielkanocny”

 
Cele konkursu:

  • rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży,
  • ochrona przed zanikaniem tradycji,
  • kultywowanie tradycji ludowej,
  • rozwijanie wyobraźni plastycznej,
  • rozwijanie zdolności manualnych,
  • integracja dzieci i młodzieży,
  • rozwijanie wśród młodzieży wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną.Regulamin konkursu:

§ 1
Organizatorem  konkursu  plastycznego  jest   Szkoła Podstawowa im. F. Lebiedy w Starej Wsi Drugiej.

§ 2
Uczestnikami  konkursu mogą być uczniowie szkoły:
I kategoria wiekowa 0– IV
    II kategoria wiekowa V -VIII   

§ 3
Uczestnicy przygotowują prace przestrzenną -  stroik wielkanocny przy wykorzystaniu dowolnych technik  plastycznych.  Mile widziane jest wsparcie rodziców przy wykonaniu stroików.

§ 4
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jeden stroik.
Praca konkursowa może być wykonana również przez grupę uczniów -
2,3 osoby.

§ 5
Prace konkursowe oceniane będą w dwóch przedziałach wiekowych:
Pierwszym – dla uczniów klas 0 – IV Drugim – dla uczniów klas V - VIII

§ 6
Ocenę prac konkursowych przeprowadzi komisja konkursowa.

§ 7
Prace dostarczone do konkursu powinny być zaopatrzone w karteczki zawierające dane autora: imię i nazwisko, szkoła i klasa do której uczęszcza dziecko.

§ 8
Prace należy złożyć w terminie do 1 kwietnia 2019 roku
w Szkole Podstawowej im. F.Lebiedy w Starej Wsi Drugiej. Nauczyciele odpowiedzialni: Monika Korpysa, Renata Wawrzyńczyk – Smerdel,
 Joanna Łukasik- Tworek.

§ 9
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 8 kwietnia 2019 roku.
Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplom i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy dyplom i drobne upominki.


§ 10
Prace niezgodne z regulaminem lub oddane po terminie nie będą oceniane.

§ 11
Biorąc udział w konkursie uczestnik wyraża zgodę na zastosowanie się do niniejszego regulaminu.
Wystawa prac konkursowych odbędzie się w świetlicy szkolnej. W dniu 12.04.2019 r. uczestnicy zabierają swoje prace do domu.

Szkoła Podstawowa im. F.Lebiedy w Starej Wsi Drugiej zaprasza uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie plastycznym