Rekrutacja do oddziału przedszkolnego 2019

Opublikowano: piątek, 08, luty 2019

Informacja dla rodziców
dotycząca zasad przyjmowania do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Franciszka Lebiedy w Starej Wsi Drugiej w roku szkolnym 2019/2020


Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym rozpocznie się 11 lutego 2019 roku. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego. Formularze wniosków dostępne będą w sekretariacie szkoły.

Dzieci kontynuujące wychowanie przedszkolne w dotychczasowym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.
Deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego do pobrania w sekretariacie szkoły.
Poniżej publikujemy terminy oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym.