Konkurs "Dumni z Niepodległej"

Opublikowano: wtorek, 23, październik 2018

 

logo_konk.jpg

 

KONKURS PLASTYCZNY

dla uczniów klas 0 - V

Szkoła Podstawowa im. Franciszka Lebiedy

W Starej Wsi Drugiej

„Dumni z niepodległej”

REGULAMIN KONKURSU

 

1.Konkurs plastyczny, adresowany jest do uczniów klas 1-5 i dzieci z grupy przedszkolnej „0” Szkoły Podstawowej im. F. Lebiedy w Starej Wsi Drugiej.

2. Liczba uczestników jest nieograniczona.

3. Czas trwania konkursu: 19.10.2018r. – 05.11.2018r.

4. Cele konkursu:
• promowanie idei patriotyzmu,
• kształtowanie poczucia świadomości narodowej,
• kształtowanie postaw patriotycznych,
• rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej dzieci,
• rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych,
• inspirowanie do pracy twórczej,
• uaktywnianie uczniów poprzez udział w konkursach,
• zwiększenie wiary we własne możliwości i podniesienie samooceny.
5. Warunki uczestnictwa:
• uczniowie wykonują prace samodzielnie lub z pomocą rodziców i przekazują swoim nauczycielom-wychowawcom.
• termin oddawania prac konkursowych upływa w dniu 05.11.2018r.
• pracę należy podpisać imieniem i nazwiskiem autora, podać klasę.

6. Zadaniem uczniów klas 0 - 5 jest wykonanie dowolną techniką: plakatu, rysunku związanego z tematem konkursu lub pracy przestrzennej.

7.Kryteria wyboru prac:
• walory edukacyjne pracy promującej postawy patriotyczne,
• staranność i pomysłowość wykonania,
• atrakcyjność plastyczna pracy.

8. Prace zostaną ocenione przez komisję, która przyzna nagrody za trzy najlepsze prace oraz wyróżnienia.

9. Wyniki konkursu oraz zdjęcia nagrodzonych uczniów zostaną opublikowane na stronie Internetowej naszej szkoły.

10. Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udzielają organizatorzy.

11. Organizatorzy konkursu: Joanna Łukasik - Tworek, Renata Wawrzyńczyk – Smerdel, Monika Korpysa.