Zebranie z rodzicami

Opublikowano: piątek, 26, styczeń 2018

Informujemy, że śródroczne zebranie z rodzicami odbędzie się dnia
14 lutego 2018 r. o godzinie 15.00 w świetlicy szkolnej.